Ispod se nalaze slike:
– jela i specijaliteta kuće,
– kafane (enterijer/eksterijer),
– prenoćišta (enterijer/eksterijer)
– fudbalskog tima koji predstavlja našu kafanu

« POVRATAK

Fudbalski tim (adria)